RPD

Romanian Ports Development

Romanian Ports Development este o organizaţie patronală înființată pentru apărarea la nivel local, naţional şi internaţional a intereselor economice şi sociale ale operatorilor economici din sectorul transporturi pe apă şi servicii conexe..

Activitate RPD

  • sprijinirea operatorilor economici afiliaţi, în toate aspectele privitoare la dialogul cu Administraţiile portuare, Autorităţile şi Instituţiile din domeniul naval, maritim şi portuar şi din domeniul administraţiei locale şi naţionale.
  • promovarea şi susținerea dialogului social cu organizaţiile sindicale ale lucrătorilor din sectorul transporturi pe apă şi servicii conexe, la nivel de unitate, sector de activitate, la nivel naţional şi internaţional.
  • promovarea şi sprijinirea principiilor economiei de piaţă şi ale statului de drept bazate pe progres economic, concurență loială, transparență şi echitate față de toţi participanţii la viaţa economică din domeniul naval, maritim şi portuar.
  • iniţierea şi susţinerea de propuneri de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente, în acord cu standardele internaţionale și europene, referitoare la drepturile şi interesele legitime ale operatorilor economici din sectorul transporturi pe apă şi servicii conexe.
  • colaborarea cu partidele politice care recunosc şi promovează în cadrul programului lor politic drepturile şi interesele sociale şi economice din domeniul naval, maritim şi portuar;
  • promovarea şi îmbunătăţirea activităţii economice şi sociale la nivelul operatorilor economici afiliați.

Membrii

RPD
Romanian Ports Development

str. Revolutiei 22 Decembrie nr.28, Constanta, CT

Legal

© 2024 Romanian Ports Development